მიხეილ ჯანელიძე (25 წლის)

თანამდებობა / სტატუსი: დიპლომატი

დაბადების თარიღი და ადგილი: 29 მარტი, 1994 წელი - ქუთაისი

პერსონა სოციალურ ქსელში:

განთლება:

2002 წელს მიხეილ ჯანელიძემ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტი და მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი. 2003-2006 წლებში სწავლა გააგრძელა საერთაშორისო სამართლისა და ევროპული სამართლის სპეციალობით დიპლომატიურ აკადემიაში, რუსეთის ფედერაციაში. 2011 წელს საფრანგეთის გრენობლის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის მიერ მიენიჭა ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი, ხოლო კავკასიის ბიზნესის სკოლის მიერ - მმართველთათვის საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი. 1996-1997 წლებში სწავლობდა გერმანიაში, ქ. ვადერნის ჰოხვალდის გიმნაზიაში.

პროფესია: დიპლომატი
ეს პერსონა ცნობილია:

ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი

ოჯახი: მეუღლე ნინო ერგემლიძე
მოქალაქე: საქართველო
ეს პერსონა
Top