ცირა ბარბაქაძე (54 წლის)
 • პოეტი, ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი
 • 29 იანვარი, 1965 წელი - ხაშური
 • 1997 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: ქართველური ენები, 2004 წელსსადოქტორო დისერტაცია თემაზე: ქართული მჭევრმეტყველების ლინგვოპრაგმატიკა

 • ფილოლოგი
 • არის რამდენიმე პოეტური კრებულის ავტორი:

  ლექსები“ (1996 წელი);

  გამოაღეთ სარკმელი“ (2003 წელი);

  დუმილის ()ბები“ (2008 წელი);

  უცხო ქალაქი“ (2011 წელი).

 • საქართველო
 • არის  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის სრული პროფესორი, სემიოტიკის კვლევითი ცენტრის დირექტორი.

  სხვადასხვა დროს იყო: რიტორიკისა და ზოგადი ენეთმეცნიერების კათედრის გამგე, ფაკულტეტის დეკანი სულხან-საბა ორბელიანის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ილიას უნივერსიტეტის სენატის წევრი

ეს პერსონა
Top