ირაკლი ხმალაძე (38 წლის)
  • თბილისის ვიცე-მერი
  • 10 თებერვალი, 1982 წელი - თბილისი
  • 2000-2005 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი 2015 - CAC ფინანსური მენეჯმენტის კურსი

  • იურისტი
  • 2017 წლიდან ქალაქ თბილისის ვიცე-მერი

  • მეუღლე - თამარ მცხვეთაძე. ჰყავს ორი შვილი.
  • საქართველო
  • 2013/05-2017/09 - ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე (საპარლამენტო მდივანი) 2011-2014 -,,საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი” (GIPA), ლექტორი 2008-2013 ენერგეტიკის სამინისტრო, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი 2005-2008 ენერგეტიკის სამინისტრო, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე; იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი; იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი/წამყვანი სპეციალისტი 2003-2005 შპს იურიდიული ფირმა,,MJO”, იურისტი

ეს პერსონა
Top