მაია გედევანიშვილი
  • უფლებადამცველი
  • სწავლობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადებიის დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და ფილოსოფიის ფაკულტეტი

  • ფსიქოლოგი
  • ეს პერსონა ცნობილია, როგორც უფლებადამცველი და საქართველოს სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებათა ცენტრის უფროსი. მისი ძირითადი მიზნებია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგი ბავშვთა მიმართ ძალადობის კუთხით, ბავშვზე ზრუნვის სისტემის მონიტორინგი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა უფლებების დაცვა და ა.შ

  • ჰყავს შვილი

  • არის საქართველოს მოქალაქე
  • იგი წლების განმავლობაში მუშაობდა სახალხო დამცველის ოფისში ბავშვის უფლებათა ცენტრის მთავარ სპეციალისტად. ხელმძღვანელობდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში განხორციელებულ რამდენიმე პროექტს. იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის „მომავალი შენია“-ს ფსიქოლოგი.

არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top