შინაგან საქმეთა სამინისტრო
  • სახელმწიფო უწყება
  • 2017 წლის 13 ნოემბრიდან შინაგან საქმეთა მინისტრია გიორგი გახარია
  • სამინისტრო ანგარიშვალდებულია მთავრობის წინაშე და ასრულებს მისსავე ან პრემიერ-მინისტრის მიერ დაკისრებულ ამოცანებს. 

ეს პერსონა
Top