დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
  • სახელმწიფო უწყება
  • 2019 წლის ივლისიდან ხელმძღვანელობს ეკატერინე თიკარაძე
  • სამინისტროს ძირითადი ფუნქციაა უზრუნველყოს მოსახლეობის ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება და ჯანდაცვა; დაარეგულიროს სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობა ქვეყანაში; სახელმწიფო პენსიის მართვა, სოციალური დაცვა, ბავშვთა უფლებების დაცვა. სამინისტროს აქვს უფლება დაარეგულიროს ყოველი სამედიცინო საქმიანობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათი ხელმძღვანელობის მხრიდან. ერთიანი სახელმწიფო სოციალური დაზღვევის ფონდი და საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მთავარი დაფინანსების წყარო.

ეს პერსონა
Top