ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
  • საქართველოს სახელმწიფო უწყება
  • 2019 წლის 18 აპრილიდან ხელმძღვანელობს ნათია თურნავა
  • სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: ეკონომიკური პოლიტიკა, ეკონომიკური ზრდის ანალიზი, მდგრადი განვითარება, ვაჭრობა და ინვესტიციები, წარმოებისა და მომსახურების ხელშეწყობა, ტურიზმი, სახელმწიფო ქონების მართვა და განკარგვა, მშენებლობის პოლიტიკა, ელექტრონული კომუნიკაციები, ინოვაციური ეკოსისტემისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება და ხელშეწყობა, ტრანსპორტი და ლოგისტიკა, სტანდარტიზაცია და მეტროლოგია, აკრედიტაცია, კაპიტალის ბაზრის განვითარება, ქვეყნის ბრენდის განვითარება.

ეს პერსონა
Top