ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი
  • შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფი
  • 2019 წლიდან ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორად ნინო ცაციაშვილი დაინიშნა
  • ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციული ნიშნით და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ და მათ მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიებისა და ადმინისტრაციული საქმისწარმოების მონიტორინგს ახორციელებს. 

არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top