ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო
  • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო“
  • 2018 წლის 5 მარტიდან ვახტანგ ლომჯარია ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ხელმძღვანელია
  • ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მისიაა: ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და მათი პოპულაციების მართვის თანამედროვე, მსოფლიოში აპრობირებული, ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით ურბანულ გარემოში ადამიანისა და ცხოველების თანაარსებობის უსაფრთხო, საიმედო და მეგობრული გარემოს შექმნა და ამასთან დაკავშირებული რისკების განსაზღვრა-მართვა.

ეს პერსონა
Top