საქართველოს გენერალური პროკურატურა
  • საქართველოს გენერალური პროკურატურა
  • 2018 წლის 16 ივლისიდან ხელმძღვანელობს შალვა თადუმაძე
  • საქართველოს პროკურატურა ახორციელებს სისხლისსამართლებრივ დევნას, გამოძიებაზე საპროცესო ხელმძღვანელობას, სასამართლოში მხარს უჭერს სახელმწიფო ბრალდებას, გარკვეული კატეგორიის საქმეებზე სრული მოცულობით ატარებს გამოძიებას. ახორციელებს კანონით დადგენილი წესით ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობას და ზედამხედველობს კანონის ზუსტ და ერთგვაროვან შესრულებას ოპერატიულ-სამძებრო ორგანოების საქმიანობისას. ასევე ამოწმებს თავისუფლებააღკვეთილ პირთა უფლებების დარღვევის ფაქტებს და კოორდინაციას უწევს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას.
     

ეს პერსონა
Top