ეროვნული ფორუმი
  • მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება
  • 2006 წლიდან პარტიის თავმჯდომარე კახაბერ შარტავაა
  • მპგ "ეროვნული ფორუმი" 2006 წლის ნოემბერში დაარსდა. პირველი დამფუძნებელი კონფერენცია პარტიამ 2006 წლის 25 დეკემბერს გამართა. წესდებით, პარტიის მმართველი ორგანოა პოლიტიკური საბჭო 13 კაცის შემადგენლობით.

არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top