ადამინის უფლებათა ცენტრი
  • არასამთავრობო ორგანიზაცია
  • ალეკო ცქიტიშვილი
  • არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ყოფილი ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრი (HRIDC) დაარსდა 1996 წლის 10 დეკემბერს თბილისში. ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიზანია გაიზარდოს ადამიანის უფლებების, ძირითადი თავისუფლებების პატივისცემა და სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობა საქართველოში. 

ეს პერსონა
Top