საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
  • არასამთავრობო ორგანიზაცია
  • 2017 წლიდან "საია"-ს სულხან სალაძე ხელმძღვანელობს
  • „საია“ დაფუძნდა 1994 წლის 9 სექტემბერს, ოფიციალურად კი რეგისტრაცია გაიარა 1994 წლის 21 სექტემბერს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციამ (კავშირმა). „საია“ წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ ორგანიზაციას. დღესდღეობით „საია“ 700-მდე წევრს აერთიანებს.

არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top