ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია
  • საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაცია
არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top