საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
  • არასამთავრობო ორგანიზაცია
  • 2010 წლის ნოემბრიდან საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო"-ს დირექტორი ეკა გიგაურია
  •  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ 2000 წლის 7 მაისს დაარსდა, როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის მიზანია გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობით საქართველოში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. 

ეს პერსონა
Top