კონსტიტუციის 42-ე მუხლი
  • არასამთავრობო ორგანიზაცია
  • გამგეობის თავმჯდომარეა კახა წიქარიშვილი
ეს პერსონა
Top