საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა
  • არასამთავრობო ორგანიზაცია
  • გიორგი მშვენიერაძე
  • „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ არის დამოუკიდებელი, არასამთავრობო, არასამეწარმეო ორგანიზაცია, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასა და ევრო-ატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას, კვლევის, ანალიზისა და საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების გზით.

არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top