საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი
  • არასამთავრობო ორგანიზაცია
  • ლევან დოლიძე
  • საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD) არასამეწარმეო, არასამთავრობო ორგანიზაციაა. რომლის ძირითად მიზნებია: საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; ქვეყნის ეფექტიანი და დემოკრატიული მართვის პრინციპების განმტკიცება და ქვეყნის მდგრადი განვითარების პირობების შექმნა. 

არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top