ნინო გაზდელიანი (25 წლის)
  • არის "ეS პერსონას" ჟურნალისტი 2019 წლის 1 ივლისიდან
  • 16 დეკემბერი, 1994 წელი - თბილისი
  • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი

  • იურისტი
  • არის საქართველოს მოქალაქე
  • ინტერესის სფეროებია - მუსიკა, კინო, მხატვრული ლიტერატურა, მოგზურობა, პოლიტიკა, ფილოსოფია.
ეს პერსონა
Top