დავით ნარმანია (40 წლის)
  • სემეკის წევრი
  • 07 მარტი, 1979 წელი - ზუგდიდი
  • 2002 – 2005 ,ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2000 – 2002 ეკონომიკის მაგისტრის სამეცნიერო ხარისხი, საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯერის კვალიფიკაცია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი, ,,საერთაშორისო ბიზნესის მართვის” სპეციალობა. 1996 – 2000 ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, მენეჯერის კვალიფიკაცია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი, ,,საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ორგანიზაციისა და მართვის” სპეციალობა

  • მენეჯერი
  • თბილისის ყოფილი მერი. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისის წევრი 2017 წლიდან.

  • მეუღლე - თინათინ თინიკაშვილი. ჰყავს სამი შვილი.
  • საქართველო
  • 2014-2017 წლებში თბილისის მერი იყო. 2012-2014 წლებში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობდა; 2009-2012 წლებში კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის (CIESR) აღმასრულებელი დირექტორი იყო. არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.

ეს პერსონა
Top