ვანო ზარდიაშვილი (37 წლის)
  • საქართველოს პარლამენტის წევრი
  • 12 სექტემბერი, 1982 წელი - თბილისი
  • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნეობა; საჯარო მმართველობის აკადემიური დოქტორი

  • იურისტი
  • საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის წევრი.

  • მეუღლე - თინათინ აბრილავა, ჰყავს ორი შვილი.
  • საქართველო
  • სახელმწიფო სამსახურის გენერალური აუდიტორის პირველი მოადგილე (2013 - 2016) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე (2012 - 2013) თბილისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის უფროსი (2010 - 2012); საქართველოს გენერალური პროკურორის მრჩეველი (2004-2006).

ეს პერსონა
Top