ვასილ კიკუტაძე (39 წლის)
  • ეკონომისტი
  • 14 ივლისი, 1980 წელი
  • სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის-ადმინისტრირების (ბაკალავრიატი), სამშენებლო წარმოების ორგანიზაციისა (მაგისტრატურა) და სექტორული ეკონომიკის (ასპირანტურა) ფაკულტეტებზე. 2008 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და მიენიჭა ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

  • ეკონომისტი
  • ეს პერსონა ცნობილია, როგორც ეკონომისტი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, ხარისხის სამსახურის უფროსი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტი, საქართველოს მშენებელთა ფედერაციის აღმასრულებელი დირექტორი. 

  • ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

  • არის საქართველოს მოქალაქე
  • 2010 წლიდან არის თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების მენეჯმენტის ქვემიმართულების ასოცირებული პროფესორი. ხოლო, 2009 წლიდან კი არის USAID-ის ენერგეტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესების საგრანტო პროექტის მენეჯერი.
    2006-2012 წლებში თანამშრომლობდა საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან, იყო სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს ექსპერტი. 

არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top