ნათია კუტივაძე (49 წლის)
  • ექსპერტი
  • 10 აპრილი, 1970 წელი - ქუთაისი
  • მილანის სახელწიფო უნივერსიტეტი (იტალია) ეკონომიკის დოქტორის ხარისხი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი. ასევე, საბანკო საქმის და ფინანსების მაგისტრის ხარისხს (მილანი, იტალია). 2010-2011 წლებში იყო MIT-იტალიის გაცვლითი პროგრამის დოქტორანტი, მასაჩუსეტის ტექნოლოგიების ინსტიტუტში (MIT, აშშ), -ეკონომიკის სპეციალობით.

  • ეკონომისტი
  • საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) კითხულობს სალექციო კურსებს ეკონომიკის და ფინანსების მიმართულებებში. აქვს სამთავრობო სტრუქტურებში და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობის, ასევე, კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მნიშვნელოვანი გამოცდილება

  • საქართველო
  • ექსპერტი

არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top