ვახუშტი მენაბდე (32 წლის)
  • კონსტიტუციონალისტი
  • 17 ივნისი, 1987 წელი - ოზურგეთი
  • დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით. 2014 წელს კი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის მაგისტრატურა სოციოლოგიის მიმართულებით. 2015 წლიდან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორია საჯარო სამართლის მიმართულებით.

  • იურისტი
  • იურისტი, კონსტიტუციონალისტი, ექსპერტი

  • საქართველო
  • სხვადასხვა დროს მუშაობდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში (EMC) ინსტიტუციური რეფორმების ხელშეწყობის პროგრამის დირექტორად, ასევე საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის (NPM) ექსპერტად და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასა და სახალხო დამცველის აპარატში სხვადასხვა თანამდებობაზე. 2015 წლიდან საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგის ჯგუფის წევრია.

ეს პერსონა
Top