ელენე გოცაძე (44 წლის)
  • ექსპერტი თავდაცვის მიმართულებით
  • 30 მარტი, 1975 წელი - თბილისი
  • სწავლობდა „George C.Marshall Center - European Center for Security Studies“-ში, ასევე ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაამთავრა ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მაგისტრატურა, ევროპის კვლევების დოქტორანტურის საფეხური. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), საჯარო მართვა და ადმინისტრირება.

  • ჟურნალისტი
  • 2013-2016 წლებში იყო სსიპ-„საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“ დირექტორი

  • ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი
  • საქართველო
  • 2016-2017 წლებში იყო საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის ექსპერტი „USAID/TETRA TECH ARD“-ში. 2017 წლიდან არის ბიზნესის განვითარების მენეჯერი „PMCG - Policy and Management Consulting Group“-ში.

არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top