თორნიკე შარაშენიძე (48 წლის)
  • დემოკრატიისა და სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების გამგეობის თავმჯდომარე
  • 12 აპრილი, 1971 წელი - თბილისი
  • სრული პროფესორი; სახელმწიფო მართვის მაგისტრი, საერთაშორისო ურთიერთობათა დოქტორი; დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი და საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სახელმწიფო მართვის სკოლა.

  • პოლიტიკის მეცნიერი
  • ექსპერტი

  • საქართველო
ეს პერსონა
Top