ლელა ტალიური (38 წლის)
  • საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი
  • 11 იანვარი, 1982 წელი
  • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალი, 2004
    ესექსის უნივერსიტეტი, მაგისტრის ხარისხი ადამიანის უფლებების თეორიასა და პრაქტიკაში,2009
     

  • იურისტი
  • საქართველო
არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top