გიორგი ქადაგიძე (26 წლის)
  • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დეკანი
  • 08 მარტი, 1994 წელი - თბილისი
  • მიიღო ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ორმაგი ხარისხი თბილისის მენეჯმენტის ევროპული სკოლასა და პრესტონის უნივერსიტეტიდან 2001 წელს; 

    დაამთავრა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საჯარო მმართველობის სკოლა მაგისტრის ხარისხით 2005 წელს; 

    დაასრულა ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის კურსი - "Program for Leadership Development" ბოსტონში(აშშ) 2014 წელს.

  • ფინანსისტი
  • ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი; პოლიტიკოსი და ილიას სახლემწიფო უნივერსიტეტის "ბიზნესის სკოლის" დეკანი

  • საქართველო
ეს პერსონა
Top