ქრისტინე კანდელაკი (29 წლის)
  • CSDRG-ის ტრენერი/კონსულტანტი
  • 09 აპრილი, 1990 წელი
  • დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურები. 

  • ფსიქოლოგი
  • ეს პერსონა ცნობილია, როგორც „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“ ტრენერ/კონსულტანტი. 

  • ჰყავს შვილი

  • არის საქართველოს მოქალაქე
  • ქრისტინე კანდელაკი მუშაობდა „ადამიანური რესურსის მენეჯმენტის ცენტრში“ ეიჩარ-კონსულტანტად. ასევე, „გამოცდების ეროვნული ცენტრში“ იკავებდა ფსიქოლოგის პოზიციას. იყო „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს“ თანამშრომელიც. 

არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top