ნუგზარ პაიჭაძე (79 წლის)
  • პროფესორი
  • 22 ივნისი, 1940 წელი - სამტრედიის რაიონი, სოფელი გამოჩინებული
  • 1988-1991 - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი, პროფესორის წოდება.

    1969-1972 - თსუ ასპირანტურა შრომის ეკონომიკის სპეციალობით, ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.

    1964-1969 - თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი შრომის ეკონომიკის სპეციალობით, ეკონომისტი. 

  • ეკონომისტი
  • საქართველო
  • 1972 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეწევა აქტიურ სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმიანობას. გაიარა ყველა სამეცნიერო-პედაგოგიური თანამდებობა - ასისტენტობიდან პროფესორობამდე; 

არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top