გიორგი კახიანი (46 წლის)
  • საქართველოს პარლამენტის წევრი
  • 10 დეკემბერი, 1973 წელი - თბილისი
  • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სამართალი, სამართლის დოქტორი

  • იურისტი
  • არის საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის წევრი, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე

  • მეუღლე - თამარ აბაშიძე, ჰყავს სამი შვილი.
  • საქართველო
  • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი (2011 - ); საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, მთავარი მრჩეველი (2005 - 2007);

არ არის პოსტი
ეს პერსონა
Top