დავით მესხიშვილი (40 წლის)
  • „საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის“ თავმჯდომარე
  • 25 მაისი, 1979 წელი
  • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი
     

  • სამოქალაქო აქტივისტი დავით მესხიშვილი არასამთავრო ორგანიზაცია „საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის“ თავმჯდომარეა

  • საქართველო
ეს პერსონა
Top