ირაკლი სესიაშვილი (46 წლის)
  • საქართველოს პარლამენტის წევრი
  • 11 იანვარი, 1974 წელი - თელავი
  • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - გერმანული ენა და ლიტერატურა; ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი - გერმანისტიკა; ჰამბურგის უნივერსიტეტი - ჟურნალისტიკა; ჰამბურგის უნივერსიტეტი - მშვიდობისა და უსაფრთხოების კვლევის მაგისტრი.

  • ფილოლოგი
  • ქართველი პოლიტიკოსი

  • მეუღლე - თინათინ კიკილაშვილი; ჰყავს ორი შვილი.
  • საქართველო
  • სახალხო დამცველის აპარატის დეპარტამენტის უფროსი (2004) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი , ასოციაციის "სამართალი და თავისუფლება" დირექტორი (2006 - 2012)

ეს პერსონა
Top