ივანე მაჭავარიანი (46 წლის)
  • საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
  • 11 იანვარი, 1974 წელი - თბილისი
  • 1996 წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, წარმოების ეკონომიკა და მართვა

  • ეკონომისტი
  • საქართველოს ფინანსთა მინისტრი. 

  • მეუღლე - მაია აბიაშვილი შვილები - ოთარი და ელისაბედი
  • საქართველო
  • 1997 წლიდან საქმიანობდა კომპანია "ჯეოსელში", იყო კომპანიის ფინანსური და კომერციული დირექტორი; 

ეს პერსონა
Top